Sailor寫樂 Ink Studio墨水工房100色 瓶裝墨水 20ml 紅紫色系
Sailor寫樂 Ink Studio墨水工房100色 瓶裝墨水 20ml 紅紫色系
Sailor寫樂 Ink Studio墨水工房100色 瓶裝墨水 20ml 紅紫色系

百色墨水工房

Sailor寫樂 Ink Studio墨水工房100色 瓶裝墨水 20ml 紅紫色系

SA1210-123

85 100

Sailor寫樂

Ink Studio墨水工房100色 瓶裝墨水 20ml
紅紫色系

Ink Studio墨水工房以專用技術為客人調配出來的墨水至今高達20,000種,
從中挑選了這100種推出了這個百色系列,享受挑選顏色的樂趣吧!

 

 

 

 
 

墨水展示效果 - No.123 / No.223 / No.723 / No.130

 


墨水展示效果 - No.230 / No.530 / No.730 / No.830

 


墨水展示效果 - No.930 / No.131 / No.231 / No.431

 


墨水展示效果 - No.531 / No.731 / No.831 / No.931

 


墨水展示效果 - No.237 / No.437 / No.737 / No.135

 

*試寫筆為歐美EF尺寸