Sailor寫樂 Ink Studio墨水工房100色 瓶裝墨水 20ml 藍色系
Sailor寫樂 Ink Studio墨水工房100色 瓶裝墨水 20ml 藍色系
Sailor寫樂 Ink Studio墨水工房100色 瓶裝墨水 20ml 藍色系

百色墨水工房

Sailor寫樂 Ink Studio墨水工房100色 瓶裝墨水 20ml 藍色系

SA1210-443

85 100

Sailor寫樂

Ink Studio墨水工房100色 瓶裝墨水20ml
藍色系

Ink Studio墨水工房以專用技術為客人調配出來的墨水至今高達20,000種,
從中挑選了這100種推出了這個百色系列,享受挑選顏色的樂趣吧!

 

 

 


墨水展示效果 - No.443 / No.543 / No.743 / No.843

 


墨水展示效果 - No.943 / No.140 / No.240 / No.340

 


墨水展示效果 - No.440 / No.540 / No.640 / No.740

 


墨水展示效果 - No.840 / No.940 / No.141 / No.241

 


墨水展示效果 - No.341 / No.441 / No.541 / No.641

 

*試寫筆為歐美EF尺寸