Sailor寫樂 Ink Studio墨水工房100色 瓶裝墨水 20ml 啡黃色系
Sailor寫樂 Ink Studio墨水工房100色 瓶裝墨水 20ml 啡黃色系
Sailor寫樂 Ink Studio墨水工房100色 瓶裝墨水 20ml 啡黃色系

百色墨水工房

Sailor寫樂 Ink Studio墨水工房100色 瓶裝墨水 20ml 啡黃色系

SA1210-867

85 100

Sailor寫樂

Ink Studio墨水工房100色 瓶裝墨水20ml
啡黃色系

Ink Studio墨水工房以專用技術為客人調配出來的墨水至今高達20,000種,
從中挑選了這100種推出了這個百色系列,享受挑選顏色的樂趣吧!

 

 

 

 


墨水展示效果 - No.867 / No.967 / No.370 / No.670

 


墨水展示效果 - No.770 / No.970 / No.173 / No.273

 


墨水展示效果 - No.373 / No.473 / No.573 / No.673

 


墨水展示效果 - No.773 / No.873 / No.973 / No.680

 


墨水展示效果 - No.683 / No.023 / No.024 / No.027

 

*試寫筆為歐美EF尺寸